Tác phẩm

Hiển thị 1-24 trên 25 kết quả Thể loại: Giáo dục

30 phút mỗi ngày để luyện kỹ năng viết câu tiếng Anh

30 phút mỗi ngày để luyện kỹ năng viết câu tiếng Anh

30 phút mỗi ngày để luyện kỹ năng viết câu tiếng Anh

Tóm tắt sách 30 Phút Mỗi Ngày Để Luyện Kỹ Năng Viết Câu Tiếng Anh: 30 phút tiếng Anh mỗi ngày (tên gốc: Better English series) là bộ sách giúp người học tiếng Anh tự nâng cao kiến thức mỗi ngày trong 30 phút bằng những bài học và bài tập nhỏ. Bộ sách gồm năm quyển: 30 Phút Mỗi Ngày Để Hoàn Thiện Ngữ Pháp Tiếng Anh - Constance Imme, Florence Sacks 30 Phút Mỗi Ngày Để Làm Giàu Vốn Từ Vựng Tiếng Anh - Edie Schwager 30 phút mỗi ngày để luyện kỹ năng chấm câu tiếng Anh - Ceil Cleveland 30 Phút Mỗi Ngày Để Luyện Kỹ Năng Viết Câu Tiếng Anh - Diannna Campbell 30 Phút Mỗi Ngày Để Luyện Chính Tả Tiếng Anh - Harry H. Crosby. Robert W. Emery. Rèn luyện ngữ pháp Tiếng Anh với 30 phút mỗi ngày với 30 Phút Mỗi Ngày Để Luyện Kỹ Năng Viết Câu Tiếng Anh. Waka trân trọng giới thiệu cuốn sách 30 Phút Mỗi Ngày Để Luyện Kỹ Năng Viết Câu Tiếng Anh.
Chi tiết
30 phút mỗi ngày để luyện chính tả tiếng Anh

30 phút mỗi ngày để luyện chính tả tiếng Anh

30 phút mỗi ngày để luyện chính tả tiếng Anh

Tóm tắt sách 30 Phút Mỗi Ngày Để Luyện Chính Tả Tiếng Anh: 30 phút tiếng Anh mỗi ngày (tên gốc: Better English series) là bộ sách giúp người học tiếng Anh tự nâng cao kiến thức mỗi ngày trong 30 phút bằng những bài học và bài tập nhỏ. Bộ sách gồm năm quyển: 30 Phút Mỗi Ngày Để Hoàn Thiện Ngữ Pháp Tiếng Anh - Constance Imme, Florence Sacks 30 Phút Mỗi Ngày Để Làm Giàu Vốn Từ Vựng Tiếng Anh - Edie Schwager 30 phút mỗi ngày để luyện kỹ năng chấm câu tiếng Anh - Ceil Cleveland 30 Phút Mỗi Ngày Để Luyện Kỹ Năng Viết Câu Tiếng Anh - Diannna Campbell 30 Phút Mỗi Ngày Để Luyện Chính Tả Tiếng Anh - Harry H. Crosby. Robert W. Emery. Rèn luyện ngữ pháp Tiếng Anh với 30 phút mỗi ngày với 30 Phút Mỗi Ngày Để Luyện Chính Tả Tiếng Anh. Waka trân trọng giới thiệu cuốn sách 30 Phút Mỗi Ngày Để Luyện Chính Tả Tiếng Anh.
Chi tiết
30 phút mỗi ngày để làm giàu vốn từ vựng tiếng Anh

30 phút mỗi ngày để làm giàu vốn từ vựng tiếng Anh

30 phút mỗi ngày để làm giàu vốn từ vựng tiếng Anh

Tóm tắt sách 30 Phút Mỗi Ngày Để Làm Giàu Vốn Từ Vựng Tiếng Anh: 30 phút tiếng Anh mỗi ngày (tên gốc: Better English series) là bộ sách giúp người học tiếng Anh tự nâng cao kiến thức mỗi ngày trong 30 phút bằng những bài học và bài tập nhỏ. Bộ sách gồm năm quyển: 30 Phút Mỗi Ngày Để Hoàn Thiện Ngữ Pháp Tiếng Anh - Constance Imme, Florence Sacks 30 Phút Mỗi Ngày Để Làm Giàu Vốn Từ Vựng Tiếng Anh - Edie Schwager 30 phút mỗi ngày để luyện kỹ năng chấm câu tiếng Anh - Ceil Cleveland 30 Phút Mỗi Ngày Để Luyện Kỹ Năng Viết Câu Tiếng Anh - Diannna Campbell 30 Phút Mỗi Ngày Để Luyện Chính Tả Tiếng Anh - Harry H. Crosby. Robert W. Emery. Rèn luyện ngữ pháp Tiếng Anh với 30 phút mỗi ngày với 30 Phút Mỗi Ngày Để Làm Giàu Vốn Từ Vựng Tiếng Anh. Waka trân trọng giới thiệu cuốn sách 30 Phút Mỗi Ngày Để Làm Giàu Vốn Từ Vựng Tiếng Anh.
Chi tiết
30 phút mỗi ngày để hoàn thiện ngữ pháp tiếng Anh

30 phút mỗi ngày để hoàn thiện ngữ pháp tiếng Anh

30 phút mỗi ngày để hoàn thiện ngữ pháp tiếng Anh

30 phút tiếng Anh mỗi ngày (tên gốc: Better English series) là bộ sách giúp người học tiếng Anh tự nâng cao kiến thức mỗi ngày trong 30 phút bằng những bài học và bài tập nhỏ. Bộ sách gồm năm quyển: 30 Phút Mỗi Ngày Để Hoàn Thiện Ngữ Pháp Tiếng Anh - Constance Imme, Florence Sacks 30 Phút Mỗi Ngày Để Làm Giàu Vốn Từ Vựng Tiếng Anh - Edie Schwager 30 phút mỗi ngày để luyện kỹ năng chấm câu tiếng Anh - Ceil Cleveland 30 Phút Mỗi Ngày Để Luyện Kỹ Năng Viết Câu Tiếng Anh - Diannna Campbell 30 Phút Mỗi Ngày Để Luyện Chính Tả Tiếng Anh - Harry H. Crosby. Robert W. Emery. Rèn luyện ngữ pháp Tiếng Anh với 30 phút mỗi ngày với 30 Phút Mỗi Ngày Để Hoàn Thiện Ngữ Pháp Tiếng Anh. Waka trân trọng giới thiệu cuốn sách 30 Phút Mỗi Ngày Để Hoàn Thiện Ngữ Pháp Tiếng Anh.
Chi tiết
Chinh phục Toán Anh lớp 5

Chinh phục Toán Anh lớp 5

Chinh phục Toán Anh lớp 5

Khi trẻ học một ngôn ngữ mới, trẻ được khuyến khích sử dụng ngôn ngữ này để giao tiếp không chỉ trong phạm vi lớp học mà ngay cả trong cuộc sống, điều này giúp cho trẻ yêu thích và dễ dàng tiếp thu ngôn ngữ đó. Toán học cũng vậy, toán học có ở khắp mọi nơi và có ở rất nhiều tình huống trong cuộc sống hằng ngày. Việc sử dụng toán học thường xuyên sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện các kĩ năng giải toán. Và cuốn sách bạn cầm trên tay chính là cuốn sách “truyền cảm hứng học toán cho trẻ” thông qua các bài toán thực tế. Chinh phục Toán Anh lớp 5 gồm các phần: - Tóm tắt lại toàn bộ kiến thức. - Hướng dẫn trẻ phương pháp tư duy tìm lời giải với những ví dụ được giải thích rõ ràng. - Mẹo học tập hữu ích. - Hệ thống bài tập với rất nhiều tình huống mà trẻ có thể gặp trong cuộc sống hằng ngày. Bộ sách Chinh phục Toán Anh gồm 5 cuốn, dành cho các bé từ lớp 1 tới lớp 5, được trình bày dưới dạng song ngữ, với nội dung được phát triển dựa trên chương trình toán tiêu chuẩn của Anh – National Curriculum Maths. Bộ sách đưa ra những tóm tắt quan trọng về toán học trong chương trình giáo dục cơ bản. Cuối mỗi chương đều có phần luyện tập phù hợp với trình độ với các em. Bộ sách phù hợp để dùng làm tài liệu học tập trên lớp hoặc tự học ở nhà dưới sự hướng dẫn của bố mẹ.Chinh phục toán Anh chắc chắn sẽ giúp trẻ thấy toán học thật gần gũi và có “phản xạ” dùng toán một cách tự nhiên. Waka trân trọng giới thiệu!
Chi tiết
Tài liệu tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh vận tải dành cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe

Tài liệu tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh vận tải dành cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe

Tài liệu tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh vận tải dành cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe

Thực hiện Quyết định số 701/QĐ-BGTVT ngày 3 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về Đề án“Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ lái xe ô tô” và quy định tại khoản 3 Điều 62 Thông tư số 63/2014/ TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức biên soạn tài liệu: “Chương trình khung tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải, nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe”. Tài liệu này được biên soạn và bổ sung một số nội dung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành về hoạt động vận tải đường bộ. Trong quá trình biên soạn tài liệu, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã lựa chọn, phân công các cán bộ, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, công tác lâu năm trong ngành vận tải đường bộ; nghiên cứu, tìm hiểu nhiều tài liệu chuyên ngành; cập nhập những nội dung mới nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; hoàn thiện và được Bộ Giao thông vận tải cho phép in ấn, phát hành.
Chi tiết
Chiến lược IELTS 7.0

Chiến lược IELTS 7.0

Chiến lược IELTS 7.0

Giới thiệu cuốn sách “Chiến Lược IELTS 7.0” của tác giả Võ Trung Kiên: Có thể bạn đang cần IELTS để phục vụ công việc, học tập. Có thể bạn đang cần IELTS để du học hoặc định cư ở một nước nói tiếng Anh. Hoặc chỉ đơn giản là bạn đang muốn hoàn thiện các kỹ năng Anh ngữ, nghe nói đọc viết, của mình. Rất nhiều người nghĩ chiến đấu với kỳ thi IELTS chẳng khác nào đánh đố như thi Đại học. Thi Đại học, ngoài chương trình chuẩn, thí sinh còn phải vật lộn với bao đánh đố đủ kiểu, khiến bạn phải học thêm ở ngoài trầy trật mới làm tốt được. Kỳ thi IELTS cũng tương tự như thế. Ngoài khả năng tiếng Anh, thí sinh còn cần hiểu biết rất nhiều kiến thức khác, phải rèn luyện thêm nhiều kỹ năng mới đạt được điểm số tốt. Thực tế, hoàn toàn không phải vậy. IELTS cũng chỉ là tiếng Anh. Khả năng Anh ngữ của bạn sẽ quyết định 80% điểm số IELTS của bạn. Cuốn sách này là tổng hợp những tâm huyết, kinh nghiệm và cả sai lầm trong việc học Anh ngữ và thi IELTS của chính tác giả Võ Trung Kiên và những người đi trước. Mục đích khi tác giả viết cuốn sách này là để giúp các bạn đi sau chinh phục được mục tiêu học tiếng Anh của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. Bằng những phương pháp thiết thực, dễ thực hiện mà tác giả Võ Trung Kiên đưa ra trong cuốn sách này, bạn sẽ rất dễ tiếp nhận và thực hành theo. Nếu luyện tập đúng phương pháp và kiên trì thực hiện, chắc chắn bạn sẽ thành công trong việc học Anh ngữ. Waka trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách “Chiến Lược IELTS 7.0”!
Chi tiết
Một số văn bản hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong ngành GTVT

Một số văn bản hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong ngành GTVT

Một số văn bản hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong ngành GTVT

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với nhân dân nói chung và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Giao thông vận tải nói riêng đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, từ đó góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, từng bước kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. Với ý nghĩa thiết thực đó, Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải biên soạn cuốn sách “Một số văn bản hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Giao thông vận tải”. Cuốn sách gồm 2 phần: Phần I: Đề án “Đổi mới, tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông giai đoạn 2012 - 2016 của Bộ Giao thông vận tải”. Phần II: Một số văn bản pháp luật về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông. Waka trân trọng giới thiệu!
Chi tiết
Hành trang du học

Hành trang du học

Hành trang du học

Chúng ta đang sống trong thời kỳ hội nhập toàn cầu, với nhiều cơ hội và thách thức, để tồn tại và phát triển, bản thân mỗi cá nhân phải luôn có ý thức học hỏi, nâng cao trình độ và rèn luyện đạo đức. Việc ra nước ngoài học tập là lựa chọn của nhiều bạn trẻ và gia đình, để chuẩn bị cho mình, con em mình một nền tảng vững chắc trước khi bước ra cuộc sống. Tuy nhiên, du học không phải là hình thức duy nhất và tối ưu cho mọi đối tượng để có một tương lai tốt. Du học ở đâu, như thế nào và bằng hình thức gì chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố và quyết định đến sự thành công của việc du học. Trên cơ sở trải nghiệm và những hiểu biết cá nhân, các tác giả của cuốn sách mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm về du học, học bổng cho các bạn trẻ có nguyện vọng ra nước ngoài học tập tham khảo, từ đó đưa ra những quyết định và phương thức du học đúng đắn, phù hợp và thành công. Cuốn sách này giúp chúng ta có kĩ năng trong cuộc sống cũng như những điều cần thiết khi đi du học. Đây chắc chắn là cuốn cẩm nang cần thiết và vô cùng bổ ích cho những bạn muốn và đang chuẩn bị đi du học. Waka khuyên các bạn nên tìm đọc cuốn sách này, nhằm góp phần làm kiến thức trở nên phong phú hơn. Waka trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách “Hành Trang Du Học”!
Chi tiết
Chinh phục Toán Anh lớp 4

Chinh phục Toán Anh lớp 4

Chinh phục Toán Anh lớp 4

Khi trẻ học một ngôn ngữ mới, trẻ được khuyến khích sử dụng ngôn ngữ này để giao tiếp không chỉ trong phạm vi lớp học mà ngay cả trong cuộc sống, điều này giúp cho trẻ yêu thích và dễ dàng tiếp thu ngôn ngữ đó. Toán học cũng vậy, toán học có ở khắp mọi nơi và có ở rất nhiều tình huống trong cuộc sống hằng ngày. Việc sử dụng toán học thường xuyên sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện các kĩ năng giải toán. Và cuốn sách bạn cầm trên tay chính là cuốn sách “truyền cảm hứng học toán cho trẻ” thông qua các bài toán thực tế. Chinh phục Toán Anh lớp 4 gồm 39 bài học, mỗi bài học gồm các phần: - Tóm tắt lại toàn bộ kiến thức. - Hướng dẫn trẻ phương pháp tư duy tìm lời giải với những ví dụ được giải thích rõ ràng. - Mẹo học tập hữu ích. - Hệ thống bài tập với rất nhiều tình huống mà trẻ có thể gặp trong cuộc sống hằng ngày. Bộ sách Chinh phục Toán Anh gồm 5 cuốn, dành cho các bé từ lớp 1 tới lớp 5, được trình bày dưới dạng song ngữ, với nội dung được phát triển dựa trên chương trình toán tiêu chuẩn của Anh – National Curriculum Maths. Bộ sách đưa ra những tóm tắt quan trọng về toán học trong chương trình giáo dục cơ bản. Cuối mỗi chương đều có phần luyện tập phù hợp với trình độ với các em. Bộ sách phù hợp để dùng làm tài liệu học tập trên lớp hoặc tự học ở nhà dưới sự hướng dẫn của bố mẹ.Chinh phục toán Anh chắc chắn sẽ giúp trẻ thấy toán học thật gần gũi và có “phản xạ” dùng toán một cách tự nhiên. Waka trân trọng giới thiệu!
Chi tiết
Chinh phục Toán Anh lớp 2

Chinh phục Toán Anh lớp 2

Chinh phục Toán Anh lớp 2

Khi trẻ học một ngôn ngữ mới, trẻ được khuyến khích sử dụng ngôn ngữ này để giao tiếp không chỉ trong phạm vi lớp học mà ngay cả trong cuộc sống, điều này giúp cho trẻ yêu thích và dễ dàng tiếp thu ngôn ngữ đó. Toán học cũng vậy, toán học có ở khắp mọi nơi và có ở rất nhiều tình huống trong cuộc sống hằng ngày. Việc sử dụng toán học thường xuyên sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện các kĩ năng giải toán. Và cuốn sách bạn cầm trên tay chính là cuốn sách "truyền cảm hứng học toán cho trẻ" thông qua các bài toán thực tế. Chinh phục Toán Anh lớp 2 gồm 39 bài học, mỗi bài học gồm các phần: - Tóm tắt lại toàn bộ kiến thức. - Hướng dẫn trẻ phương pháp tư duy tìm lời giải với những ví dụ được giải thích rõ ràng. - Mẹo học tập hữu ích. Hệ thống bài tập với rất nhiều tình huống mà trẻ có thể gặp trong cuộc sống hằng ngày. Waka trân trọng giới thiệu!
Chi tiết
Chinh phục Toán Anh lớp 3

Chinh phục Toán Anh lớp 3

Chinh phục Toán Anh lớp 3

Khi trẻ học một ngôn ngữ mới, trẻ được khuyến khích sử dụng ngôn ngữ này để giao tiếp không chỉ trong phạm vi lớp học mà ngay cả trong cuộc sống, điều này giúp cho trẻ yêu thích và dễ dàng tiếp thu ngôn ngữ đó. Toán học cũng vậy, toán học có ở khắp mọi nơi và có ở rất nhiều tình huống trong cuộc sống hằng ngày. Việc sử dụng toán học thường xuyên sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện các kĩ năng giải toán. Và cuốn sách bạn cầm trên tay chính là cuốn sách “truyền cảm hứng học toán cho trẻ” thông qua các bài toán thực tế. Chinh phục Toán Anh lớp 3 gồm 34 bài học, mỗi bài học gồm các phần: - Tóm tắt lại toàn bộ kiến thức. - Hướng dẫn trẻ phương pháp tư duy tìm lời giải với những ví dụ được giải thích rõ ràng. - Mẹo học tập hữu ích. - Hệ thống bài tập với rất nhiều tình huống mà trẻ có thể gặp trong cuộc sống hằng ngày. Waka trân trọng giới thiệu!
Chi tiết
Chinh phục Toán Anh lớp 1

Chinh phục Toán Anh lớp 1

Chinh phục Toán Anh lớp 1

Khi trẻ học một ngôn ngữ mới, trẻ được khuyến khích sử dụng ngôn ngữ này để giao tiếp không chỉ trong phạm vi lớp học mà ngay cả trong cuộc sống, điều này giúp cho trẻ yêu thích và dễ dàng tiếp thu ngôn ngữ đó. Toán học cũng vậy, toán học có ở khắp mọi nơi và có ở rất nhiều tình huống trong cuộc sống hằng ngày. Việc sử dụng toán học thường xuyên sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện các kĩ năng giải toán. Và cuốn sách bạn cầm trên tay chính là cuốn sách “truyền cảm hứng học toán cho trẻ” thông qua các bài toán thực tế. Chinh phục Toán Anh lớp 1 gồm 39 bài học, mỗi bài học gồm các phần: - Tóm tắt lại toàn bộ kiến thức. - Hướng dẫn trẻ phương pháp tư duy tìm lời giải với những ví dụ được giải thích rõ ràng. - Mẹo học tập hữu ích. - Hệ thống bài tập với rất nhiều tình huống mà trẻ có thể gặp trong cuộc sống hằng ngày. Bộ sách Chinh phục Toán Anh gồm 5 cuốn, dành cho các bé từ lớp 1 tới lớp 5, được trình bày dưới dạng song ngữ, với nội dung được phát triển dựa trên chương trình toán tiêu chuẩn của Anh – National Curriculum Maths. Bộ sách đưa ra những tóm tắt quan trọng về toán học trong chương trình giáo dục cơ bản. Cuối mỗi chương đều có phần luyện tập phù hợp với trình độ với các em. Bộ sách phù hợp để dùng làm tài liệu học tập trên lớp hoặc tự học ở nhà dưới sự hướng dẫn của bố mẹ. Waka trân trọng giới thiệu!
Chi tiết
Giải mã môn Ngữ Văn

Giải mã môn Ngữ Văn

Giải mã môn Ngữ Văn

Kỳ thi THPT Quốc gia đã bắt đầu bước vào giai đoạn nước rút. Chắc hẳn không ít sĩ tử vẫn đang băn khoăn bí quyết nào để ôn tập hiệu quả trong giai đoạn này? Nên học lại những phần kiến thức nào? Nên học theo lộ trình nào? Luyện đề theo nguồn nào sát với đề minh họa của Bộ GD&ĐT? Giải mã môn Ngữ Văn chính là cuốn sách 4 trong 1 sẽ giải đáp toàn bộ những thắc mắc trên của các sĩ tử. Cuốn sách sẽ mang đến: - Lộ trình học để đạt ít nhất 8 điểm - Phương pháp đạt điểm tối đa phần Đọc hiểu, Nghị luận xã hội và Nghị luận văn học.Với: + 12 tác phẩm được cô đọng kiến thức theo phương pháp ghi chú. + 24 dạng đề Đọc hiểu, Nghị xã hội và Nghị luận văn học thường gặp. + 40 đề luyện sát với cấu trúc đề minh họa của Bộ GD&ĐT có hướng dẫn giải chi tiết. Chắc chắn đây sẽ là cuốn sách gối đầu giường giúp các sĩ tử vừa tổng hợp lại được toàn bộ kiến thức vừa giữ được tâm lý tự tin sẵn sàng chinh phục kỳ thi sắp tới. Waka trân trọng giới thiệu!
Chi tiết
Du học 0 đồng

Du học 0 đồng

Du học 0 đồng

Nếu bạn mong muốn có cơ hội học tập tại môi trường nước ngoài, đòi hỏi bạn phải có sự chuẩn bị và đầu tư nghiêm túc, đặc biệt khi giải pháp du học của bạn là 0 đồng. Nhưng không gì là không thể nếu bạn thật sự quyết tâm và nỗ lực chạm đến. Du học 0 đồng là một dự án đặc biệt kết nối rất nhiều bạn trẻ đã và đang đi du học bằng học bổng toàn phần và học bổng chính phủ khắp năm châu. Họ đều là những gương mặt đại diện cho từng loại học bổng từ châu Á đến châu Âu, châu Mỹ sang châu Úc. Một số nhận học bổng sau khi học xong đã trở về, một số đang học tập tại nước ngoài, và một số chuẩn bị bước vào chặng đường mới tại xứ người. Ngoài ra, trong sách còn có bài phỏng vấn người quản lý và điều hành nền tảng giữa các bạn muốn săn học bổng (mentee) và người hướng dẫn săn học bổng (mentor) – Trần Thị Ngọc Hoài (Quản lý và Điều hành ). Qua cuốn sách này, bạn sẽ biết thêm: - Tổng quan về các loại học bổng và những điều cần biết khi làm thủ tục xin học bổng. - Kinh nghiệm về quá trình săn học bổng, học tập tại nước ngoài cùng góc nhìn đa chiều của các bạn về một vấn đề. - Chia sẻ của người quản lý nền tảng kết nối giữa các bạn muốn săn học bổng và người hướng dẫn săn học bổng. Hy vọng, những chia sẻ này sẽ giúp bạn có thêm động lực và là hành trang hữu ích cho kế hoạch du học của bạn. Mời các bạn đón đọc!
Chi tiết
Amitie - Nuôi dưỡng tâm hồn trẻ em thông qua bóng đá

Amitie - Nuôi dưỡng tâm hồn trẻ em thông qua bóng đá

Amitie - Nuôi dưỡng tâm hồn trẻ em thông qua bóng đá

Mỗi đứa trẻ đều là thiên tài, vấn đề là chúng ta mang đến bao nhiêu cơ hội để các em phát huy những tài năng thiên bẩm ấy. Xuất thân là một cầu thủ bóng đá và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục cho trẻ em thông qua bóng đá đã hơn 8 năm tại Nhật Bản và Việt Nam, tác giả chia sẻ các kiến thức, trải nghiệm của mình cùng các bậc phụ Huynh, với mong ước rằng chúng ta sẽ có thể cùng nhau thực hiện nhiều phương pháp dạy trẻ hiệu quả, nâng cao cơ hội cho các em để mai này lớn lên sẽ là những người trưởng thành thành công… Cuốn sách này dù viết về một trường học bóng đá cho trẻ em, nhưng không có nghĩa là sách chỉ dành cho những người đam mê bóng đá hay dành cho trẻ thích bóng đá. Yếu tố bóng đá được dùng như một phương tiện để chuyển tải các bài học... Tin rằng với các phương pháp này, bất kì bậc ba mẹ hay thầy cô nào cũng có thể ứng dụng và chuyển đổi phù hợp với từng hoàn cảnh và tính cách riêng của các em, mang đến cho các em khoảng thời gian lớn khôn thật sự đáng giá và đáng nhớ... Ngay cả các bạn trẻ khi cầm cuốn sách này cũng có thể nhìn thấy một phần của bạn ở đó, hoặc bạn sẽ được "làm mới" hơn rất nhiều, khi gặp lại đứa trẻ đầy sáng tạo và dũng cảm đã bị bỏ quên ngay trong chính mình. Waka trân trọng giới thiệu Amitie - Nuôi dưỡng tâm hồn trẻ em thông qua bóng đá - Kitaguchi Haruki!
Chi tiết
Học sao cho đúng

Học sao cho đúng

Học sao cho đúng

Đã có quá nhiều cuốn sách viết về kỹ năng học tập. Vậy, điều gì làm nên khác biệt của “Học sao cho đúng”, để tác phẩm này trở thành New York Times Best Seller, được tái bản liên tục, và bán ra hơn 3 triệu bản khắp toàn cầu? Tác giả Ron Fry là chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục cộng đồng, và ông hiểu rằng khát khao lớn nhất của chúng ta là tìm được phương pháp học tập hiệu quả tối đa. Nhưng vì mỗi người lại sở hữu các đặc điểm tính cách khác nhau, nên cách học của từng cá nhân cũng vô cùng khác biệt, không ai giống ai. Ngay từ đầu sách, Fry cung cấp bài trắc nghiệm cho độc giả, để chúng ta hiểu được mình sẽ phù hợp nhất với hướng học tập, tiếp cận tri thức như thế nào. Chỉ khi xác định chính xác điều đó, bạn mới không bị "lạc trôi" giữa vô vàn con đường khác nhau trên đường vươn tới mục tiêu cuối cùng. Sau khi giúp độc giả hiểu rõ kiểu học của bản thân, “Học sao cho đúng” hướng dẫn bạn thật chi tiết những kỹ năng học tập thiết yếu; từ ghi chú trong sách giáo khoa, chuẩn bị trước bài kiểm tra, sắp xếp thời gian học đến làm thế nào để hoàn thiện một bài nghiên cứu. Sách cải thiện nhanh chóng các kỹ năng học tập sẽ đi theo bạn cả đời, không chỉ trong buổi kiểm tra ngày mai, ngày thi cuối kỳ, ngày thi chuyển cấp, mà còn phục vụ cho việc tăng cường chuyên môn nghề nghiệp sau này. Thời gian không chờ đợi ai, nên hãy nhanh chóng tìm ra phương pháp học thật sự đúng đắn dành cho riêng bạn. Chỉ như thế, bạn mới tạo dựng được tri thức vững vàng trong suốt hành trình trưởng thành còn nhiều gian nan. Mời các bạn đón đọc!
Chi tiết
Gọi tên nước Mỹ

Gọi tên nước Mỹ

Gọi tên nước Mỹ

Gọi tên nước Mỹ Các nguồn cung cấp kiến thức cho việc du học luôn vừa thừa lại vừa thiếu. Thừa, là bởi ngày nay chúng ta có quá nhiều trang web thông tin, quá nhiều trung tâm tư vấn du học, cùng vô vàn hội thảo được tổ chức liên tục… Nhưng nghịch lý là, tất cả những điều trên, lại chưa thể đủ để giải đáp trọn vẹn các thắc mắc, bối rối của những gia đình, những cô cậu học sinh mười mấy tuổi trước một ngưỡng cửa tương lai quá rộng lớn. Thời gian, dung lượng, chi phí… và hơn hết, một cách dẫn dắt thật sự dễ hiểu của người trong cuộc là những điều các nguồn tin trên còn thiếu. Người cần thông tin phải bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc, trong khi vẫn loay hoay với quá nhiều vấn đề, không biết phải bắt đầu từ đâu. Để khắc phục hạn chế này trong cách chúng ta tiếp cận với “hành trình” du học Mỹ, bộ đôi tác giả Vân Anh – Minh Đức đã quyết định chia sẻ lại toàn bộ những kinh nghiệm của bản thân trong cuốn sách: “Gọi tên nước Mỹ”. Mời các bạn đón đọc!
Chi tiết
Từ điển đồng nghĩa trái nghĩa tiếng Việt (Tập 2)

Từ điển đồng nghĩa trái nghĩa tiếng Việt (Tập 2)

Từ điển đồng nghĩa trái nghĩa tiếng Việt (Tập 2)

Phần hai của cuốn sách giới thiệu kho từ vựng đa dạng về "TỪ TRÁI NGHĨA". Với cách trình bày linh hoạt và khoa học theo từng cặp từ loại khác và đối ngược nhau về nghĩa, cuốn sách là một cuốn cẩm nang tra cứu hữu ích cho các bạn trẻ. Việc sử dụng từ điển sẽ giúp tăng thêm vốn từ để sử dụng trong việc học tập cũng như trong sử dụng ở các ngữ cảnh, tình huống của đời sống hàng ngày.  Ngoài ra, trong kho tàng tục ngữ, thành ngữ Việt Nam cũng tồn tại một số câu mà có tính đối lập, trái ngược nghĩa ở hai vế câu. Trong phần này của "Từ điển đồng nghĩa, trái nghĩa Việt Nam", cứ nhân Hán ngữ Nguyễn Bích Hằng cũng chỉ ra và giải thích tường tận một số những tục ngữ thành ngữ ấy. Đây cũng sẽ một phần thú vị và đáng chú ý của cuốn sách. Mong rằng đây sẽ là cuốn từ điển bỏ túi giúp đỡ rất nhiều cho các bạn trong công việc học tập cũng như cuộc sống. Mời các bạn đón đọc!
Chi tiết
Từ điển đồng nghĩa trái nghĩa tiếng Việt (Tập 1)

Từ điển đồng nghĩa trái nghĩa tiếng Việt (Tập 1)

Từ điển đồng nghĩa trái nghĩa tiếng Việt (Tập 1)

Bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có quy luật từ “đồng nghĩa”, ”trái nghĩa”. Việc sử dụng chính xác các cặp từ “đồng nghĩa”, ”trái nghĩa” đòi hỏi phải hiểu đúng ý nghĩa của các từ tương đương đó. Kho tàng tiếng Việt rất phong phú đa dạng với những các sử dụng từ ngữ trong rất nhiều ngữ cảnh được vận dụng một các linh hoạt, để thể hiện những cảm xúc tâm tư nhiều chiều. Cuốn từ điển đồng nghĩa - trái nghĩa Tiếng Việt này do cử nhân Hán ngữ Nguyễn Bích Hằng biên soạn, sẽ giúp cho bạn đọc cả nước có một vốn từ sâu rộng, cũng như biết cách sử dụng từ đồng nghĩa trái nghĩa sao cho đúng cách. Đây sẽ là một tài liệt tra cứu hữu ích và chuẩn xác dành cho các bạn trẻ, góp phần không nhỏ vào việc gìn giữ sự trong sáng của Tiếng Việt. Tập 1 sẽ đến với các bạn độc giả với phần "TỪ ĐỒNG NGHĨA". Mong rằng đây sẽ là cuốn sách bạn sẽ luôn mang theo người để tiện tìm hiểu và cập nhật. Với hệ thống sắp xếp rất khoa học theo bảng chữ cái, các bạn sẽ có thể tra cứu dễ dàng hơn rất nhiều. Mời các bạn đón đọc.
Chi tiết
Học siêu tốc nhờ tư duy khác biệt

Học siêu tốc nhờ tư duy khác biệt

Học siêu tốc nhờ tư duy khác biệt

Học là điều chỉnh các nhịp độ. Nó là việc sử dụng não bộ mà không làm bạn phát điên. Hoặc, nói cách khác, nó là việc tận dụng tối đa tiềm năng của bộ não bằng những kỹ thuật đơn giản giúp bạn thông minh mà vẫn tỉnh táo. Trong nỗ lực khiến bạn trở nên thông minh hết mức có thể theo cách đỡ đau thương và ít tốn thời gian nhất, giúp bạn cải thiện thói quen học tập, cuốn sách này sẽ có vai trò thúc đẩy bạn bắt đầu một thứ mà hy vọng sẽ tạo nên một quãng đời chăm chỉ học tập và thành công. Trích dẫn hay trong sách: Chúng ta đều ao ước có thể học được ngay trong lúc ngủ, hoặc giả có thể chỉ cần cắm một con chip máy tính vào não là xong. Nhưng sự thật là thành công cần tới lao động. Việc trở thành một học sinh xuất sắc đòi hỏi vô số mồ hôi, sự hy sinh và cần mẫn. Con người là động vật duy nhất có thể cười, đỏ mặt và ghi nhớ. Bạn hẳn đã có khả năng ghi nhớ, vậy nên bạn có thể sử dụng những gì bạn đã có bằng một cách hoàn toàn khác biệt, giàu tưởng tượng, sáng tạo, khả thi - và là cách để đạt tới bình nguyên cao nhất. Mời các bạn đón đọc Học siêu tốc nhờ tư duy khác biệt.
Chi tiết
Luyện trí nhớ trong học tập

Luyện trí nhớ trong học tập

Luyện trí nhớ trong học tập

Thông qua việc tìm hiểu cấu trúc của não bộ và phương thức hình thành trí nhớ của nó, cuốn sách cung cấp các kỹ năng cần thiết để rèn luyện trí nhớ, giúp nâng cao hiệu quả trong công việc và học tập. Một số trích dẫn hay trong sách: 1. Lấy ví dụ, nếu bạn xem lại những bài thơ của Xuân Diệu hàng ngày trong vài tuần sau bài kiểm tra và sau đó khoảng một lần một tuần trong vài tháng, bạn đang trên đường trở thành thiên tài - hoặc ít ra là ghim chúng vào trong Trí Nhớ Dài Hạn. Đương nhiên là nếu bạn ngừng nghĩ về Xuân Diệu sau vài tháng xem đi xem lại thơ của ông, khả năng nhớ về những bài thơ đó sẽ dần bị hao mòn đi. Bạn càng dùng thông tin ít, bộ não càng đẩy chúng ra xa hơn về phía sau của bộ nhớ, và sẽ cần tới nhiều nỗ lực hơn để lôi nó ra sử dụng sau này. 2. Bằng cách không tự làm quá tải não bộ của mình, bạn đang giúp đỡ chính mình. Có thể bạn không nhận ra điều này, nhưng bạn có thể hấp thụ được một lượng nhỏ sự thật và ý tưởng ở một thời điểm. Và cách duy nhất bạn có thể hấp thụ thông tin liên quan một cách hiệu quả là phớt lờ những thông tin không liên quan. 3. Vậy bí quyết ở đây là gì? Nếu bạn tìm cách liên kết một sự kiện đơn lẻ hoặc một ý tưởng trừu tượng (những điều khó ghi nhớ) với những điều bạn đã biết hoặc với một bức tranh, một mô hình, một dạng vần điệu hoặc một câu chuyện (những điều dễ ghi nhớ), thì việc ghi nhớ sẽ trở nên rất dễ dàng. Mời các bạn đón đọc Luyện trí nhớ trong học tập.
Chi tiết
Phương pháp học tập giảm áp lực trong thi cử

Phương pháp học tập giảm áp lực trong thi cử

Phương pháp học tập giảm áp lực trong thi cử

Làm sao để Tiết kiệm Thời gian, Học tập Hiệu quả Hơn và Đạt Điểm số Cao hơn? Mục đích của cuốn sách Phương Pháp Học Tập Giảm Áp Lực Trong Thi Cử của Olav Schewe là để thuyết phục bạn rằng bạn có thể cải thiện cách học và điểm số của mình trong các kỳ thi. Bạn có thể thoải mái sử dụng cuốn sách này như một sự tham khảo hay chỉ đọc những chương bạn nghĩ là sẽ có tác dụng nhất với bạn. Nhưng để đọc cuốn sách này hiệu quả nhất, tôi khuyên bạn nên đọc qua tất cả các phần. Nó sẽ mang tới cho bạn một sự hiểu biết tổng quan tốt hơn. Cũng có thể những bí quyết tuyệt nhất lại nằm ở những nơi bạn ít kì vọng nhất. Tôi khuyến khích bạn đưa những phương pháp này vào thực hành. Trong cuốn sách này, bạn có thể tra cứu từng chương để đọc lại. Những tóm tắt ở cuối mỗi chương/mỗi phần cũng rất hữu dụng bởi chúng giúp bạn không cần phải đọc lại mọi thứ. Waka trân trọng giới thiệu!
Chi tiết
Viết gì cũng đúng

Viết gì cũng đúng

Viết gì cũng đúng

Tóm tắt cuốn sách "Viết Gì Cũng Đúng": Cuốn sách này giúp người đọc có một nhận thức đầy đủ và đúng đắn hơn về biện luận, đó không phải chỉ đơn thuần là việc đưa ra những ý kiến của mình dưới một dạng thức mới, mà là việc đưa ra hàng loạt lý do hay bằng chứng để củng cố cho kết luận. Biện luận không phải là tuyên bố hay tranh cãi về một quan điểm hay vấn đề nào đó, mà là cố gắng bảo vệ cho một quan điểm nhất định với các lý lẽ và bằng chứng rõ ràng. Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những kiến thức như: ·Những nguyên tắc cơ bản để xử lý các cuộc tranh luận ngắn: xác định giả thuyết và kết luận; phát triển ý tưởng của bạn... ·Khái quát hóa: sử dụng nhiều ví dụ; sử dụng các ví dụ điển hình... ·Sử dụng phép loại suy từ các ví dụ tương tự; ·Các nguồn trích dẫn: tìm kiếm nguồn thông tin; kiểm tra chéo thông tin;... Đôi khi, chúng ta thường coi biện luận là công việc vô ích và chẳng hay ho gì, nhưng chúng ta cũng nhận thức được rằng biện luận là hoàn toàn cần thiết, nhất là trong xã hội ngày nay, con người được trang bị ngày một đầy đủ hơn, toàn diện hơn cả về kiến thức cũng như công cụ để tìm tòi, nghiên cứu, thì biện luận thông minh là cách hữu hiệu để bảo vệ quan điểm cá nhân. Như chính Anthony Weston - tác giả của cuốn sách này đã nói, “Chân lý không bao giờ thay đổi, chỉ có thời gian thay đổi mà thôi.”, và cuốn sách này sẽ giúp bạn đọc làm sáng tỏ nhiều hơn chân lý đó. Mời các bạn đón đọc cuốn sách: "Viết Gì Cũng Đúng - Anthony Weston"
Chi tiết