Giáo dục an toàn giao thông cho bé mầm non

Giáo dục an toàn giao thông cho bé mầm non

Mô tả nội dung sách

Cuốn sách được chia làm 4 phần :

- Phần 1: Một số kiến thức về các phương tiện giao thông.

- Phần 2: Hệ thống đèn tín hiệu, biển báo giao thông.

- Phần 3: Hướng dẫn thực hành kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

- Phần 4: Luyện tập.

Trân trọng giới thiệu!