Giới Thiệu Sách

Bài tập định tính và câu hỏi thực tế Vật lý 6

Nội dung cuốn sách bám sát chương trình Vật lí lớp 6 hiện hành và được biên soạn theo từng đơn vị bài học (trừ các bài thực hành). Mỗi bài học trình bày theo một cấu trúc chung: 1/ TÓM TẮT LÝ THUYẾT 2/ MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG VÀ KĨ THUẬT 3/ BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH VÀ CÂU HỎI THỰC TẾ
Nội dung cuốn sách bám sát chương trình Vật lí lớp 6 hiện hành và được biên soạn theo từng đơn vị bài học (trừ các bài thực hành). Mỗi bài học trình bày theo một cấu trúc chung:

TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Giúp học sinh hiểu và nắm vững các kiến thức quan trọng, cần nhớ của bài học

MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG VÀ KĨ THUẬT: Nêu một số ứng dụng chính của kiến thức vật lý có ở bài học trong thực tế cuộc sống và trong các ngành kĩ thuật.

BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH VÀ CÂU HỎI THỰC TẾ: Gồm hệ thống các bài tập định tính và các câu hỏi thực tế được sắp xếp theo mức độ từ dễ đến khó. Giúp học sinh làm quen với các hiện tượng vật lý, biết vận dụng kiến thức vật lý để giải thích các hiện tượng, cũng như ứng dụng kiến thức vật lý vào thực tế cuộc sống.

Với cuốn sách này, Quý Thầy Cô Giáo có thể sử dụng để có thêm những câu hỏi thú vị cho các giờ dạy Vật lý, các bạn học sinh có thể dùng làm tài liệu trong quá trình tự học ở nhà.